Oferta educatională

 

 

 

 “… nu poṭi avea success profesional decât dacă eşti un om modest şi cu idei îndrăzneţe”.                                                                                                                                                                    Grigore Moisil

 

 

 

Oferta curriculară urmareşte ca şi în anul şcolar 2014-2015 să folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinṭilor prin:

  • Existenţa unui curriculum-nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare
  • Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;
  • Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
  • Încurajarea spiritului de iniṭiativă, a capacităţii de a identifica şi folosi independent informaṭii în sens creativ şi responsabil;
  • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
  • Organizarea unor demersuri educative şi experienṭe de învăṭare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităṭi de a participa la activităṭi artistice, culturale;
  • Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive;
  • Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. Prahova pentru perfecţionarea cadrelor didactice;

Oferta educatională

Profil Clase

Vrem sa le oferim copiilor si tinerilor un spatiu in care sa fie ei insisi si toate elementele de care au nevoie ca sa-si intinda aripile.

 

... intr-o scoala de performanta, deschisa la nou, deschisa tie, care vrea sa te puna in valoare. 

HAI SA FIM CEI MAI BUNI IMPREUNA!