Programul AFTER SCHOOL pentru elevi a fost iniṭiat de şcoala noastră pentru a veni in sprijinul copiilor şi al parintilor. Acest serviciu este o ofertă educationala modernă şi competitivă care contribuie la creşterea valorii actului educaṭional. Programul se adresează cu precădere elevilor din clasele pregătitoare şi I-IV.

Pentru atingerea obiectivelor acestui program educaṭional se desfăşoară următoarele activităṭi: 
• efectuarea temelor pentru şcoala, ateliere de lucru si creaṭie, 
• meditatii si consultatii la orice disciplina ; 
            
Programul AFTER SCHOOL promovează si sprijină prin materiale si mijloace corespunzatoare educaṭia formală şi non-formală a copiilor incluşi în program într-un mod adecvat vârstei fiecarui beneficiar şi potenṭialului lor de dezvoltare.
Toate aceste activitati se vor desfasura intr-o ambianṭă placută, atitudinea caldă a personalului fiind o condiṭie esenṭială a insuşirii cunoştinṭelor şi deprinderilor de bază. 

 

... intr-o scoala de performanta, deschisa la nou, deschisa tie, care vrea sa te puna in valoare. 

HAI SA FIM CEI MAI BUNI IMPREUNA!