Activități extrașcolare

An școlar 2017-2018

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, RESPONSABILI COMISII METODICE, REPARTIZAREA PE CLASE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR, REPARTIZAREA PE CLASE A DIRIGINȚILOR .

 

... intr-o scoala de performanta, deschisa la nou, deschisa tie, care vrea sa te puna in valoare. 

HAI SA FIM CEI MAI BUNI IMPREUNA!