Oferta educatională

 

 

 

 “… nu poṭi avea success profesional decât dacă eşti un om modest şi cu idei îndrăzneţe”.                                                                                                                                                                    Grigore Moisil

 

 

 

Oferta curriculară urmareşte să folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinṭilor prin:

  • Existenţa unui curriculum-nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare
  • Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;
  • Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
  • Încurajarea spiritului de iniṭiativă, a capacităţii de a identifica şi folosi independent informaṭii în sens creativ şi responsabil;
  • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
  • Organizarea unor demersuri educative şi experienṭe de învăṭare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităṭi de a participa la activităṭi artistice, culturale;
  • Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive;
  • Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. Prahova pentru perfecţionarea cadrelor didactice;

Oferta educatională

Profil Clase

Vrem sa le oferim copiilor si tinerilor un spatiu in care sa fie ei insisi si toate elementele de care au nevoie ca sa-si intinda aripile.

 

... intr-o scoala de performanta, deschisa la nou, deschisa tie, care vrea sa te puna in valoare. 

HAI SA FIM CEI MAI BUNI IMPREUNA!