Prezentare școală

 

       "O școala pentru fiecare" ce are în vedere stimularea și valorificarea potenţialului tuturor elevilor săi, printr-un demers didactic modern, eficient și coerent , desfășurat într-un spaţiu corespunzător dotat. Urmărim realizarea unui învăţământ diversificat care să încurajeze competiţia și să favorizeze înnoirea, să asigure dezvoltarea personală și profesională a elevilor, compatibilă cu cerinţele comunităţii locale și în perspectivă europeană. Misiunea noastră cea mai importantă este să modelăm sufletele copiilor astfel încât să se integreze exemplar în societate.
       Școala funcţionează cu 
39 de formațiuni (38 de clase, 1 grupă preșcolari) și 1002 elevi ( în aceștia se regăsesc și preșcolarii).

        Școala cu cls. I-VIII "Grigore Moisil", Ploiești (fosta Școala Nr.8) situată în Cartierul Nord al orasului Ploiești, a fost înfiinţată la 1 septembrie 1964 iar la data de 15 iulie 1965 a fost inaugurată actuala clădire. În februarie 2004 școala a luat numele marelui matematician Grigore Moisil în cadrul unei ceremonii la care au fost prezenţi ministrul Educaţiei și Cercetării, prefectul judeţului Prahova, primarul municipiului Ploiești, reprezentanţi ai ISJ și bineînţeles profesori, elevi și părinţi. O certitudine este faptul că Şcoala cu Clasele I-VIII "Grigore Moisil" , Ploiești a fost cea mai mare școala, ca numar de elevi, din judeţul Prahova, între anii 1970-1980 având înscriși 1500 elevi. Școala a devenit repede o instituţie în care se asigură o pregătire deosebită elevilor.

 

     VIZIUNEA ORGANIZAŢIEI ȘCOLARE
 

    Este stabilită prin concretizarea politicii, strategiei și tacticilor de asigurare a calităţii, performanţă în oferirea serviciilor educaţionale, promovarea spiritului de angajare , dialog deschis, permanent cu partenerii educaţionali și sociali.

      Angajare responsabilă, certificarea calităţii și performanţă în oferirea serviciilor educaţionale , un dialog deschis  și armonizare permanent cu așteptările partenerilor educaţionali și sociali.

 

         MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ȘCOLARE

 

" Semeni fapte, culegi deprinderi, semeni deprinderi, culegi caracter, semeni caracter, culegi un destin" 

( dicton chinezesc)

     Misiunea noastră are în vedere realizarea unui proces de învăţământ de înaltă calitate, printr-o ofertă educaţională bazată pe scopuri, obiective, politici, strategii de dezvoltare clare.

Școala cu clasele I-VIII " Grigore Moisil" Ploiești își propune:

  • Crearea unei școli centrată pe promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa școlii pentru comunitate ;
  • Crearea unei școli capabile să promoveze competenţele de bază: a învăţa pentru a ști , pentru a face , pentru a fi, pentru a trăi împreună cu ceilalţi;
  • Climatul educaţional al școlii să fie bazat pe performanţă, competiţie transparent și onestă, pe cooperare și încurajarea iniţiativei individuale și a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea  individual a fiecărui elev și egalitatea de șanse prin educaţie.
  • Să devină un reper educaţional al sistemului de învăţământ prahovean;
  • Să promoveze un învăţământ modern, deschis și flexibil, capabil să asigure formarea armonioasă a personalităţii și dezvoltarea  echilibrată a competenţelor academice, sociale, fizice, spirituale, și artistice ale copiilor;
  • Să satisfacă prin serviciile diversificate oferite,  exigenţele consumatorului- copilul;
  • Să se integreze în comunitate , asigurând un raport optim între grupurile de interes: elevi,  părinţi , cadre didactice, autorităţi locale, agenţi economici, etc;
  • Să-și fundamenteze obiectivele pe valorile școlii : personalul , facilităţile, produsul și fondurile;
  • Să-și orienteze politica educaţională pe calitatea serviciilor și obţinerea performanţelor.

 

... intr-o scoala de performanta, deschisa la nou, deschisa tie, care vrea sa te puna in valoare. 

HAI SA FIM CEI MAI BUNI IMPREUNA!